Itinerari docent

Itinerari docent

A continuació, es mostra la nostra proposta d’itinerari didàctic en base a projectes, coherent amb el desenvolupament del currículum de l’ESO per a l’assignatura de Tecnologia.

Així mateix veurem projectes especialment adequats per treballar de manera competencial entre diferents àmbits.

Comencem

Primer de l'ESO

semáforo robótica inputmakers

El semàfor és un projecte ideal per iniciar-se al món de la robòtica. Al muntar aquest projecte l’alumnat millorarà les habilitats al taller i entendrà conceptes senzills de robòtica: entrades i sortides digitals mitjançant un botó i diversos leds.

Si ens dóna temps de començar amb el bloc associat a continguts d’electricitat el Marc de fotos amb il·luminació led és un projecte perfecte per acabar el curs de primer de l’ESO.

Mitjançant un potenciòmetre regularem la quantitat de llum dels tres leds blancs.

Fem un pas més al estudiar les entrades i sortides analògiques.

marco de fotos robótica inputmakers

Segon de l'ESO

Podem continuar amb el marc de fotos amb il·luminació led si no s’ha realitzat en primer de l’ESO.

lámpara sensor de sonido robótica

Podem continuar treballant el bloc d’electricitat amb el projecte Tree Lamp – Làmpada amb sensor de so. S’adquiriran coneixements sobre muntatge de circuits elèctrics, control d’un relé, etc.

Així mateix s’avançarà en conceptes de programació.

Per acabar el curs de segon de l’ESO proposem el projecte anomenat Caixa de música. Amb ell repassarem les bases adquirides en projectes anteriors pel que fa a entrades i sortides digitals. La programació d’una melodia sense dubte suposa un repte motivador per a l’alumnat.

caja de música robótica

Tercer de l'ESO

caja fuerte robótica

Seguidament es proposa el projecte de la Caixa forta per a estudiar els continguts associats a el bloc de mecànica propis de tercer de l’ESO. Aquest projecte compta amb dos apèndixs per a tal efecte:

Apèndix 1: Estudi del parell motor del servo SG90.

Apèndix 2: Càlcul de l’engranatge del servo SG90

Alhora també es treballen coneixements de robòtica com la programació d’un teclat matricial.

Proposem el projecte Little piano per acabar el tercer curs de l’ESO ja que amb ell seguirem treballant la programació d’estructures condicionals i reforçarem les habilitats en el muntatge de circuits a la placa protoboard.

little piano

Quart de l'ESO

estación meteorológica robótica inputmakers

Seguidament es proposa el projecte Estació meteorològica on es treballen continguts de domòtica relacionats amb el bloc de continguts de l’habitatge de quart de l’ESO.

Es realitzarà la mesura de les variables temperatura i humitat relativa mitjançant el sensor dht11 i es mostraran per la pantalla de la LCD.

Amb el projecte del Braç robòtic es fa un pas més enllà en l’estudi dels continguts associats a el bloc de robòtica i programació propis de quart de l’ESO.

Mitjançant quatre potenciòmetres es controlaran 4 servomotors de manera independent.

També s’estudiarà com alimentar als quatre potenciòmetres de forma correcta.

brazo robótico arduino
control de tira led robótica

Finalment es proposa el projecte anomenat Control de tira led.

També associat a el bloc de continguts de robòtica i programació de quart de l’ESO.

Mitjançant el botó s’anirà passant una seqüència de diferents tipus de llums a la tira led.

Es treballaran especialment continguts de muntatge de circuits electrònics i programació.

Projectes inter-disciplinars

caja de música robótica

La caixa de música és un projecte ideal per treballar de manera interdisciplinar amb l’assignatura de música.

En la programació es defineixen i treballen les freqüències i els temps de les diferents notes musicals per programar la melodia. Això, sumat al muntatge del circuit i programació del mateix, contribuirà a adquirir de manera competencial tant continguts propis de Tecnologia com de Música.

estación meteorológica robótica inputmakers

L’estació meteorològica és un projecte perfecte per treballar mitjançant metodologia de projectes conjuntament amb la matèria de ciències naturals.

S’aprendrà a tenir un registre de les variables temperatura i humitat relativa, així mateix també a programar l’adquisició mitjançant el sensor dht11 i mostra per pantalla de les mateixes.

little piano

Finalment es proposa el Little piano com a projecte òptim per treballar de manera interdisciplinar amb l’assignatura de música.

De la mateixa manera que amb la caixa de música, es defineixen i treballen les freqüències i els temps de les diferents notes musicals. Això, sumat al muntatge del circuit i programació del mateix, contribuirà a adquirir de manera competencial tant continguts propis de Tecnologia com de Música.