Programació per Blocs amb Arduino

Categorías:

Aquest és un post important per a nosaltres perquè portem temps pensant en si introduir o no la programació per blocs amb Arduino pels nostres projectes.

Per què sí o per què no fer-ho?

La veritat és que nosaltres som uns amants del codi a l’hora de programar i atès que la majoria dels programes dels nostres projectes són molt senzills, no vèiem la necessitat d’incorporar la programació per blocs.

Tot i amb això, després de molt pensar-ho ens hem adonat que no és una qüestió de programar d’una manera o l’altra, sinó que realment si ho penses bé una complementa l’altra.

Exemples de diferents blocs de programació

L’objectiu del sistema de programació per blocs definitivament no és reemplaçar el mètode de programació de text a base de codi, sinó comprendre millor els principis de programació i el pensament del programa a través de la programació gràfica, i establir les bases per la programació amb codi posterior.

A partir del concepte de disseny anterior, es pot veure que la programació per blocs és adequada perquè els estudiants de primària i secundària treballin el pensament de programació.

Per aquest motiu és pel qual ens hem decidit a introduir la programació per blocs, si suma, llavors apostem per això.

¿Quin software utilitzar per programar per blocs?

D’acord, llavors quines alternatives hi ha?

Aquest era un altre dels motius pel que no ho vèiem clar, ja que hi ha diferents programes per fer-ho però cap ens acabava d’agradar.

Després de molt investigar i provar, vam donar amb Mixly

Pensem que és a dia d’avui el millor programari lliure per programar per blocs (és la nostra opinió).

Mixly és un programari de programació gràfic adequat per Arduino de codi obert i gratuït, basat en el marc de programació gràfica Blockly de Google i desenvolupat per Mixly Team @ BNU. (Realitzat a la School of Educational Technology de la Beijing Normal University de Xina).

Així cal dir que encara que hi ha manuals extensos i informació sobretot en anglès, la web oficial de moment està en xinès.

Ara sí, a continuació veurem com instal·lar Mixly tant en Mac com a Windows i un exemple super senzill per posar-lo en pràctica.

Com instal·lar Mixly?

El primer és dir que Mixly no és un programa que calgui instal·lar com a tal. És més senzill que això, és un simple arxiu executable.

És a dir a la fi l’únic que hem de tenir per poder utilitzar el programa és l’arxiu executable juntament amb els altres arxius que l’acompanyen a la carpeta corresponent.

MOLT IMPORTANT: També cal tenir instal·lat l’IDE d’Arduino i quan s’executa Mixly NO ha d’estar obert l’IDE d’Arduino.

Diguem que Mixly utilitza l’IDE d’Arduino per fer la connexió amb la placa “en mode transparent” però tots dos no poden estar actius alhora.

Com instal·lar Mixly per a Mac:

La instal·lació de Mixly per a Mac consisteix en dues parts:

  1. Descàrrega i Instal·lació de JAVA.

Es descarregarà l’arxiu: “jre-8u221-macosx-x64.dmg” fes doble click i segueix les instruccions per instal·lar JAVA.

Doble click per començar l’instal·lació;

2. Descàrrega y descompressió de Mixly:

Crea una carpeta a l’escriptori o al lloc que prefereixis i passa allí l’arxiu “MixlyMac.zip”. Fes doble clic (o fa servir una aplicació unzip) per descomprimir .

Mira a la carpeta i veuràs moltes carpetes i arxius. Cerca “Mixly.jar”.

Pots crear un Àlies (accés directe en Mac) i arrosegar-lo a l’escriptori per la teva comoditat:

“Mixly.jar” és l’arxiu executable que obre el programa. Fes clic en ell o en el seu àlies.

Espera que MIXLY arrenqui i es mostri a la teva pantalla. Mixly es mostrarà al dock com “JAVA”.

A la cantonada superior dreta de la pantalla MIXLY, fes clic a “Español” o en l’idioma que prefereixis.

Com instal·lar Mixly per a Windows:

El primer, descarrega-te’l fent click al botó següent,

Un cop descarregat, mou-lo a la ubicació en la que vols tenir MIXLY. El millor és crear una carpeta “Mixly” a l’arrel (principi) de la teva unitat principal. Com a “c: \ mixly”. Després passa l’arxiu Mixly_WIN.7z allà i descomprimeix.

Important: Descomprimeix

Aquesta primera descompressió conté els arxius bàsics i per tant el programa no pot ser executat. L’únic que cal fer és doble clic a l’arxiu .bat (és el que està marcat en el cercle vermell, depenent de les teves preferències en Windows es mostrarà o no l’extensió) llavors es descarregarà l’arxiu executable Mixly.exe i així podràs obrir el programari Mixly.

Al fer doble clic a l’arxiu indicat, automàticament s’executa el terminal i et demana introduir y / n (yes / no).

En el nostre cas volem fer la instal·lació més senzilla i per tant introduïm “n” per a tots els complements que ens van sortint:

Arriba un punt en què acaba l’instal·lació per si sol i l’únic que cal fer tal com indica és pressionar qualsevol tecla per sortir. Això vol dir que l’instal·lació ha acabat amb èxit.

Ara a la carpeta de Mixly han aparegut tots aquests arxius i carpetes nous.

Entre ells l’executable Mixly.exe (mostrarà l’extensió o no depenent de com estiguin definides les opcions de mostrar els arxius al teu ordinador).

Podem crear un Accés directe i arrossegar-lo a l’Escriptori per a més comoditat.

Mixly.exe és l’arxiu executable que obre el programa. Fes clic en ell o en el seu accés directe.

Espera que MIXLY arrenqui i es mostri a la pantalla.

A la cantonada superior dreta de la pantalla MIXLY, fes clic a “Español” o a l’idioma que prefereixis.

Exemple de programació en MIXLY:

Anem a realitzar la programació del què per a nosaltres és el programa més senzill possible:

Comencem per allò més fàcil:

Llum intermitent del led associat al pin número 13 de la placa Arduino:

Com hem dit al principi del post, primer es realitzarà mitjançant Mixly (per blocs) i seguidament amb l’IDE d’Arduino (codi).

Amb la finalitat de que s’entengui que són equivalents.

Com ja s’ha advertit en l’introducció, l’idea és que per a edats primerenques (últim curs de primària o primer de l’ESO) o també principiants, potser la programació mitjançant codi pugui resultar un esglaó massa alt de superar, així la programació per blocs és aquest esglaó intermedi que ens permet continuar amb l’aprenentatge.

Programació per blocs:

Mixly programación por bloques

Simplement el led associat al pin número 13 s’encendrà i s’apagarà contínuament durant 1 segon.

  • El primer bloc en marró activa o posa en Alt el pin de sortida digital 13.
  • El primer bloc en verd el manté encès 1000 milisegons, és a dir 1 segon.
  • El segon bloc en marró desactiva o posa en Baix el pin de sortida digital 13.
  • El segon bloc en verd el manté apagat 1000 milisegons, és a dir 1 segon.

Això es repeteix en bucle indefinidament.

Atenció: com s’indica amb els cercles marcats en vermell,

  • Hem de seleccionar la targeta Arduino / Genuino.
  • Hem de seleccionar el mode de connexió amb la targeta Arduino, és a dir el port USB

D’on surten els blocs? com ja sabreu de la part esquerra on els blocs estan organitzats per apartats.

  • Els blocs marrons pertanyen a Entrada / Sortida.
  • Els blocs verds pertanyen a Control.

Per ara, no volem entrar en més detalls sobre els blocs, perquè tampoc volem desenvolupar en aquest post un manual sobre Mixly.

En successius posts anirem implementant a poc a poc la programació per blocs de diferents projectes nostres per així de manera progressiva i natural anar assimilant l’ús del programa.

Programació per codi:

Com veiem amb la programació per blocs ens estalviem haver de definir el pin 13 com a entrada o sortida perquè el mateix bloc que fem servir ja indica que és una sortida.

Realment el void loop en l’IDE d’Arduino és equivalent als Blocs programats anteriorment.

De fet si anem a la pestanya de Codi del programa Mixly:

Veiem com el codi que mostra és exactament el mateix que en l’IDE d’Arduino.

Quan comencem a programar estructures una mica més complexes, ràpidament veurem que la programació per blocs estalvia bastant de codi (perquè els blocs ja porten aquesta programació de manera implícita).

Fi.

Ara sobretot et convidem a que intentis a programar amb els teus alumnes aquest programa tan senzill perquè a poc a poc vagis posant en pràctica aquests conceptes i vagis construint pas a pas una bona base de programació i robòtica.

L’important és prendre acció i no quedar-se parat!

En els pròximes entrades al bloc programarem mitjançant blocs alguns dels nostres projectes.

Salutacions de l’equip de InputMakers i Segueix sempre aprenent!

Comparteix si t’ha agradat.

Twitter
Facebook
WhatsApp

Feu un comentari