díode led ànode càtode
Components

Encendre un led amb Arduino

A continuació estudiarem com encendre un led, muntar diferents seqüències de llums amb leds, etc amb Arduino, per a això: Repassarem breument que és un

Leer Más >>